Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Beredningsgrupp


Beredningsgruppen för Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande parterna som ingår i förbundet.

Beredningsgrupp är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser samt för att organisera olika aktiviteter och insatser som har gemensam utgångspunkt i samverkansarbetet mellan medlemmarna.

Beredningsgruppen eller grupp som dessa utser är styrgrupp för de insatser och aktiviteter som beslutats om i samordningsförbundet. Ett gemensamt ansvar tas för att leda samverkansinsatser utifrån de mål och intentioner som styrelsen fasställt.


Beredningsgruppen har till uppgift att:

‚ÄĘ organisera samverkan
‚ÄĘ m√∂jligg√∂ra att samverkansprocessen utvecklas
‚ÄĘ st√∂dja samarbete s√• att samarbete blir en naturlig del av arbetet
‚ÄĘ de uppdrag som samordningsf√∂rbundet beslutar om blir utf√∂rda
‚ÄĘ f√∂rankra och marknadsf√∂ra samordningsf√∂rbundets arbete i de egna organisationerna
‚ÄĘ identifiera hinder f√∂r samverkan och samarbete
‚ÄĘ det sker kontinuerlig dialog med handl√§ggare i samverkan
‚ÄĘ redovisa resultat

Dokument: Beredningsgruppens uppdrag samt kontaktuppgifter


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2018
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign