Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Styrelse


Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Styrelsen är en egen juridisk person som fattar beslut i eget namn.

Ledamöter i styrelsen är utsedda av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt av region och kommunfullmäktige. Ordförandeskap och vice ordförandeskap växlar årligen enligt ett fastställt schema.

Styrelsens uppgift är att:

‚ÄĘ besluta om m√•l och riktlinjer f√∂r den finansiella samordningen
‚ÄĘ st√∂dja samverkan mellan parterna
‚ÄĘ besluta om p√• vilket s√§tt de medel som st√•r till f√∂rfogande ska anv√§ndas
‚ÄĘ finansiera insatser som st√∂djer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsomr√•den
‚ÄĘ ansvara f√∂r att rehabiliteringsinsatserna f√∂ljs upp och utv√§rderas
‚ÄĘ uppr√§tta budget och √•rsredovisning

Styrelsen 2018:
Monica Hanson, Trollhättans Stad, ordf.
Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen, vice ordf.
Ulrik Hammar, Västra Götalandsregionen
Sofia Lantz, Försäkringskassan

ersättare:
Peter Spjuth, Lilla Edets kommun
Carina Torpenberg, Grästorps kommun
Carina Tell, Arbetsförmedlingen
Kalle Blomgren, Västra Götalandsregionen
Linda Biltmark, Försäkringskassan


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2018
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign