Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

ESF-projekt Friska vindar


Projektledarnätverk

Är du projektledare i ESF projekt i Västsverige och önskar delta i vårt nätverk?

Nätverksträffarna sker 3-4ggr om året på olika orter där projekt finns representerade. Exempel på dialogfrågor är:
Administration till Europeiska socialfonden, Horisontella principer och olika metoder lyfts fram. Vi kan även bjuda in intressanta föreläsare och bjuda in ESF eller ESI till träffarna.

Om du är intresserad av att medverka, ta kontakt med din kontakt person på ESF alternativt maila paula.andersson@arbetsformedlingen.se


Referensgrupp i Friska Vindar

Referensgruppen består av verksamhetsföreträdare för respektive organisation som berörs av projektet. Gruppen är delaktig i processen och har inflytande på projektet men fattar inga formella beslut. Fungerar som ett stöd för projektet och är viktig utifrån sina erfarenheter inom respektive kompetensområde och kan lämna intressanta synpunkter på tex inflödesprocessen. Ej forum för ärendediskussion.
Medlemmarna i referensgruppen är också informationsförmedlare både till och från projektet.

Ulrika Johansson Trollhättans Stad (HR och Hälsan)
Telefon:
ulrika.johansson2@trollhattan.se

Ulrika Larsson (Lilla Edet HR)
Telefon: 0520-659531
Ulrika.larsson@lillaedet.se

Carina Larsson (Arbetsförmedlingen)Telefon: 0104885807 carina.larsson@arbetsformedlingen.se

Elin linden (Trollhättans Stad Socialförvaltningen)
Telefon: 0520-497281 elin.linden@trollhattan.se

Anna Österlund (Lilla Edet Socialförvaltningen)Telefon:0520-65 96 78
Anna.Osterlund@lillaedet.se

Hanna Lyckhage (Grästorp kommun, representerar HR och Socialförvaltningen)Telefon: 0514-58048
Hanna.Lyckhage@grastorp.se


Ett samverkansprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Friska Vindar är ett samverkansprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering hos Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommun.

Försäkringskassans statistik visar att sjukskrivningar orsakade psykisk ohälsa ökar. Psykisk ohälsa ligger bakom en tredjedel av alla sjukskrivningar idag, och den vanligaste orsaken är stressrelaterade sjukdomar. Samordningsförbundet söker och får 2016 beviljat finansiering av Europeiska Socialfonden inom utlysningen "Öka återgångarna till arbete eller studier för sjukskrivna" under perioden 20170301-20200228. From 1 september kan Friska Vindar ta emot deltagare.

Friska Vindars samverkansarbete utgår både ifrån gruppaktiviteter och individuella insatser som syftar till att deltagaren ska öka sin hälsa, och öka chanserna till återgång i arbete och studier.

Friska Vindar kommer arbeta med att ta fram 200 nya deltagarplatser under projektperioden, varav 60 platser är inom Hälsa för alla Trampolinen 40 platser samt ytterligare 100 friskvårdsinsatser utifrån individuella behov (se separat flik under "Aktiviter").

Målgruppen omfattas av personer som:

• har en pågående sjukskrivning eller nyligen avslutat en sjukskrivning men saknar anställning eller annan sysselsättning.
• är sjukskriven från anställning och som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. För denna bedömning ska kunna göras måste sjukskrivningen ha pågått i över 90 dagar. Personen ska vara behov av stöd som inte erhålls genom ordinarie rehabilitering.

För VISA-besök och information kontakta projektledare Paula Andersson på Friska Vindar.
Telnr 010-488 24 41
paula.andersson@arbetsformedlingen.seDokument: Friska Vindar ansökan för utskrift

Dokument: Broschyr Friska Vindar

Länk: Här kan ni läsa mer om Europeiska Socialfonden


Kalender Friska vindar

   2017-08-29 Kick-off för Friska vindar

   2018-02-16 Friska Vindar besöker NAV i det transnationellt arbetet

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2018
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign