Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

ESF-projekt Friska vindar


Klicka för större bild

Nya insatser 2019 Använd naturen för ökat välbefinnande och hälsa

Under perioden 20190430-20190702 kommer Friska Vindar erbjuda målgruppen en ny kurs utifrån att finna välmående med krafter från naturen. Vi kommer under tisdagar 13.00 - ca 14.30 träffas i Forngården i Trollhättan tillsammmans med kursledare Anna-Karin Öbom som har lång erfarenhet av grön rehabilitering. Ännu finns några platser kvar, möjlighet till egenremittering för dig som är eller nyligen varit sjukskrivning finns. Om du har en anställning behöver du varit sjukskriven i över 90 dagar på heltid. Välkommen med din anmälan till projektadministratör Helene Bergenhäll 0520-49 57 19 helene.bergenhall@trollhattan.se

Se ytterligare information i våra länkar nedan

Dokument: Informationsblad "Naturskolan"

Dokument: Folder "Naturskolan"


Välkommen till Mitt Europa Friska Vindars öppet hus 7 maj

Är du nyfiken på vårt projekt Friska Vindar samt vad EU pengar går till i Sverige?
För tredje året i rad deltar Sverige i kampanjen Mitt Europa, som är en informationssatsning i hela EU.

Den 7 Maj öppnar Friska Vindar upp dörrarna för Öppet hus på Samordningsförbundet i Trollhättan. Se program och hur du anmäler dig i filen nedan.
Hoppas vi ses!

Dokument: Program för Mitt Europa 7 maj

Länk: Information om kampanjen Mitt Europa


Ett samverkansprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Friska Vindar är ett samverkansprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering hos Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommun.

Försäkringskassans statistik visar att sjukskrivningar orsakade psykisk ohälsa ökar. Psykisk ohälsa ligger bakom en tredjedel av alla sjukskrivningar idag, och den vanligaste orsaken är stressrelaterade sjukdomar. Samordningsförbundet söker och får 2016 beviljat finansiering av Europeiska Socialfonden inom utlysningen "Öka återgångarna till arbete eller studier för sjukskrivna" under perioden 20170301-20200228. From 1 september kan Friska Vindar ta emot deltagare.

Friska Vindars samverkansarbete utgår både ifrån gruppaktiviteter och individuella insatser som syftar till att deltagaren ska öka sin hälsa, och öka chanserna till återgång i arbete och studier.

Friska Vindar kommer arbeta med att ta fram 200 nya deltagarplatser under projektperioden, varav 60 platser är inom Hälsa för alla Trampolinen 40 platser samt ytterligare 100 friskvårdsinsatser utifrån individuella behov (se separat flik under "Aktiviter").

Målgruppen omfattas av personer som:

• har en pågående sjukskrivning eller nyligen avslutat en sjukskrivning men saknar anställning eller annan sysselsättning.
• är sjukskriven från anställning och som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. För denna bedömning ska kunna göras måste sjukskrivningen ha pågått i över 90 dagar. Personen ska vara behov av stöd som inte erhålls genom ordinarie rehabilitering.

För VISA-besök och information kontakta projektledare Paula Andersson på Friska Vindar.
Telnr 010-488 24 41
paula.andersson@arbetsformedlingen.seDokument: Friska Vindar ansökan för utskrift

Dokument: Broschyr Friska Vindar

Länk: Här kan ni läsa mer om Europeiska Socialfonden


Utvärdering Utforska skrivande som ett läkande och stärkande verktyg

Friska Vindar erbjöd deltagarna under hösten 2018 en möjlighet delta på "skrivarkurs". En metod att utforska skrivande som ett läkande och stärkande verktyg.

Vi träffades i mindre grupp
under en 8- veckors period veckor. Måndagar 13.00-16.00 Inga förkunskaper krävdes för att delta. Kursledare var Jessica Hjert Flod och vi samarbetade med Studiefrämjandet i Trollhättan.

Tilliten har varit viktigt i gruppen och många har uppskattat öppenheten, att man kan vara sig själv och uttrycka sin oro och sina problem. Det deltagarna har sagt att dom uppskattat mest är reflektionerna efter varje övning, när vi kan lära oss av varandra. Det har även varit uppskattat att träffas organiserat i grupp då flera uttrycker det som en svårighet att ta sig tiden hemma att använda skrivandet som ett verktyg. Under kursperioden har vi jobbat mycket med att vända tankar, reflektera och hitta styrka och positivitet för personer främst med psykisk ohälsa.

Sagt om kursen:

"Att man får ut sina känslor på papper och att man tillsammans sen kan diskutera det i grupp. Att man lär sig olika skrivsätt och ta med sig in i framtiden".

"Jag tar med mig att skrivandet är till för att höra oss själva bättre, att saker och ting blir tydligare."
Dokument: Informationsblad Utforska skrivandet som ett läkande och stärkande verktyg

Dokument: Folder Utforska skrivandet som ett läkande och stärkande verktyg


Utvärdering Måla inre bilder för ökat välbefinnande

under hösten 2018 och våren 2019 erbjöd Friska Vindar deltagare en möjlighet att prova på att måla för ökat välbefinnande. Under 6 veckor träffades vi i mindre grupp under perioden 20180920 – 20181025 på Familjehuset i Trollhättan. Inga förkunskaper krävdes. Kursledare var Pernilla Björnberg och Annelie Ericsson samt Catherine Westvig

Syfte för deltagarna var
Uttrycka sig: Att som ett komplement till orden uttrycka sig med inre bildskapande. Få ut någonting som finns inuti.
Externalisera: När du uttrycker dig i bild kan du fördela det som finns inuti på fler sinnen. Du målar med handen, tittar på bilden, beskriver med ord, lyssnar med öronen Du kan se på det från andras perspektiv.
Flow: Att tappa tid och rum i en avspänning och ett lekfullt skapande ger förutsättningar för läkande processer i hjärnan. Det kan vidga perspektiv och begrepp
Respons: Att titta på egna och andras bilder gör att jag både ger och får, tankar och respons.


Deltagarna har förmedlat att de uppskattat att formen är prestationslös och tillåtande för alla slags känslor. Kursen blev viktig för deltagarna och de har uttryckt önskan om att få fortsätta.

”Det är som att dricka vatten när man är törstig”

” Jag har fått något som jag inte visste att jag behövde så mycket”

”Att få vara i detta sammanhang har förändrat mig utan att jag riktigt kan förklara hur”

”Gruppdynamiken blev läkande”

”kärlek ,skratt, djup, värme, stimulans, samhörighet.”

Se ytterligare kring kursens upplägg i länkarna nedan

Dokument: Sammanfattning av kursen

Dokument: Informationsbroschyr Måla inre bilder


Horisontella principer

Friska Vindar och Samordningsförbundet Trollhättan, Grästorp och Lilla Edet arbetar aktivt med Horisontella principer och dess värdegrund. Horisontella principer står för Icke- Diskrimminering, Jämställdhet och Tillgänglighet. För mer information om detta arbete, se bifogade dokument

Dokument: Arbetet med att integrera de horisontella principerna

Dokument: Genuskompassen


Nya gruppstarter för anställda med sjukskrivning

From 180306 har Friska Vindar startat en ny grupp med insatser för sjukskrivna med anställning hos kommunerna Trollhättan Stad och Lilla Edets kommun. Insatsen är en 10 veckors period med aktiviteter 3 dagar i veckan. Se bifogat aktuellt schema (reservation för eventuella ändringar).

Dokument: Schema Juni Juli 2018

Dokument:


Transnationellt arbete med NAV i Norge

Den 15-16 Februari åkte 16 personer från Friska Vindar och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp till Sarpsborg för ett studiebesök hos de norska myndigheterna NAV. Se bifogad rapport

Dokument: Rapport från Transnationellt samarbete Friska Vindar och NAV (Norska Ar-beit och Valfardskontor)


Projektledarnätverk

Är du projektledare i ESF projekt i Västsverige och önskar delta i vårt nätverk?

Nätverksträffarna sker 3-4ggr om året på olika orter där projekt finns representerade. Exempel på dialogfrågor är:
Administration till Europeiska socialfonden, Horisontella principer och olika metoder lyfts fram. Vi kan även bjuda in intressanta föreläsare och bjuda in ESF eller ESI till träffarna.

Om du är intresserad av att medverka, ta kontakt med din kontakt person på ESF alternativt maila paula.andersson@arbetsformedlingen.se


Referensgrupp i Friska Vindar

Referensgruppen består av verksamhetsföreträdare för respektive organisation som berörs av projektet. Gruppen är delaktig i processen och har inflytande på projektet men fattar inga formella beslut. Fungerar som ett stöd för projektet och är viktig utifrån sina erfarenheter inom respektive kompetensområde och kan lämna intressanta synpunkter på tex inflödesprocessen. Ej forum för ärendediskussion.
Medlemmarna i referensgruppen är också informationsförmedlare både till och från projektet.

Josefine Johansson Trollhättan Stad
(HR och Hälsan)
Telefon: 0520-49 63 98
josefine.e.johansson@trollhattan.se

Erika Thielfoldt (Lilla Edet HR)
Telefon:
erika.thielfoldt@lillaedet.se


Petra Lanner (Arbetsförmedlingen)Telefon:010- 4865992
lovisa.skoglund@arbetsformedlingen.se

Elin Lindén (Trollhättans Stad Socialförvaltningen)
Telefon: 0520-497281 elin.linden@trollhattan.se

Elisabeth Hellman (Försäkringskassan)
Telefon: 010-118 51 31
elisabeth.hellman@forsakringskassan.se


Kalender Friska vindar

   2018-05-07 MITT EUROPA ÖPPET HUS

   2018-11-08 Styrgruppsmöte

   2018-11-30 Mittseminarie Friska Vindar med Kontigo

   2019-01-16 Referensgruppssmöte

   2019-01-31 Styrgruppsmöte

   2019-04-02 Implementeringssemniarie

Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2019
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign