Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Utvärderingar


Utredning Integratia - fördelar och nackdelar med att slå samman samordningsföbund 2017

Under 2016 till juni 2017 har Integratia AB arbetat med att utreda fördelar och nackdelar med att slå samman samordningsförbund. För mer information klicka på länken nedan.

Dokument: Integratia AB - utredningsrapport 2017


Effektutvärdering av insatser för unga med Aktivitetsersättning

Försäkringskassan har genomfört en utvärdering av tre olika metoder för att arbeta med människor mot arbetslinjen. Resultaten visar att metoden Supported Employment (SE) lyckades bäst med att få deltagare i arbete i denna första kortsiktiga uppföljning. Femton månader efter projektstart är 26 procent av deltagarna i SE i arbete. För metoden Case Manager (CM) och insatsen Förstärkt Samarbete (FS) är siffran 18 respektive 20 procent. Resultatet beror helt på skillnader i utflödet till subventionerat reguljärt arbete, där andelen i arbete efter 15 månader är åtta procentenheter högre i gruppen med SE jämfört med FS. Andelen i arbete ökade kontinuerligt under hela perioden för alla tre insatserna.

Länk: L√§s rapporten i sin helhet


Samhällsekonomiska utvärderingar, Pay Off

Samordningsförbundet har genomfört två samhällsekonomiska utvärderingar enligt modellen Pay Off under år 2013 och 2015.

Denna modellen grundar sig på verkliga händelser hos förbundets deltagare och utifrån dessa händelser kan beräknas när en insats blir samhällseknonomiskt lönsam. Man talar om insatsens återbetalningstid, det vill säga hur länge det dröjer innan myndigheten får tillbaka de investerade resurserna som har tillfalligt deltagaren under insatsen.

Insatserna som utvärderas är Göra Skillnad och Trampolinen.

Utvärderingarnas rapporter finns att till gå i fulltext nedan.

Dokument: Samhällsekonomisk utvärdering av Göra Skillnad

Dokument: En sammanfattning, Samhällsekonomisk utvärdering Trampolinen

Länk: Samh√§llsekonomisk utv√§rdering av Trampolinen


Utvärdering om urvalsprocessen, i samarbete med Högskolan Väst

Denna utvärdering kom i kraft efter att samverkansgruppen i Trollhättan fått ett nytt uppdrag år 2007 som förväntades underlätta och säkerställa att individer hamnar rätt i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Det var därför av vikt att belysa själva urvalsprocessen till samverkansinsatser. Från förbundets sida finns en ständig förhoppning om att utöka och förstärka samverkan. På så sätt uppnås en effektiv resursanvändning och en bättre service för de personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Läs rapporten i sin helhet nedan.

Dokument: Från upptäckt till beslut


Utvärdering i samarbete med Högskolan Väst

Under 2007 genomfördes en utvärdering i samarbete med Högskolan Väst som fokuserar på förbundets olika projekt och dess betydelse med avseende på deltagarnas livskvalitet. Syftet med
studien var att:
· Dokumentera och beskriva projektens syften och mål
· Ta del av deltagarnas erfarenhet och känsla av livskvalitet
· Relatera deltagarnas erfarenheter till projektets uppsatta mål

Dokument: Framtiden har blivit närvarande


Mera utvärderingar...

Förbundet gör även andra utvärderingar, bland annat på sina insatser, detta för att tillvarata på nyfunnen kunskap som uppstår i samverkan och i utvecklingen av att prova nya metoder.


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2018
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign