Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Uppföljningar


Klicka för större bild

Resultat som gynnar samhället!

Uppföljningen hittills i år visar att i de insatser som finansierats av förbundet så har 35 % bland avslutade deltagare gått vidare mot arbete, subventionerat arbete och/eller studier! Detta är ett mycket gott resultat och på väg mot målet som är 40 %. För hela året 2016 var resultatet 36%, år 2015 var motsvarande 34 % (år 2014 39%).

Samtidigt syns att hittills i år befinner sig hela 73 % i arbetslinjen (dvs. har arbete, subventionerat arbete, studier, eller är aktuella hos Arbetsförmedlingen eller gått vidare i annan arbetsförberedande aktivitet). Målet är 80 %. (År 2016 78 % ,2015 76 %). Läs mer om andra resultat samt ekonomi i delårsrapporten nedan.

Årligen genomförs en könsuppdelad analys och vid den som genomförts för år 2016 är det påtagligt att männen i större utsträckning än kvinnor går mot ett subventionerat arbete medan kvinnorna är kvar i annan arbetsförberedande insats. I jämförelse mot 2015 är visar sig samma förhållande förutom att män i större utsträckning är aktivt arbetssökande än kvinnor. Analysen är gjord med utgångspunkten att kön är en övergripande indelningsgrund och därmed är grupperna fullt jämförbara mot varandra.

Länk: Del√•rsrapport januari-augusti 2017


Klicka för större bild

Livskvalitén bland deltagare

I mätningen hittills i år av upplevd livskvalité visar mycket goda resultat, 67 % upplever ha en högre livskvalitet vid avslut i insatsen än vid start. Målet för hela 2017 är 70%. För år 2016 var motsvarande siffra 70%, 2015 75 % och år 2014 65 %.

Det är även en andel som anger sämre livskvalitet, analys kring detta har visat att en del personer under sin rehabilitering får en bredare referensram och vidare perspektiv på tillvaron som gör att livskvalitén i den rådande tillvaron faktiskt blir något lägre. Det har dock hittills varit en nedåtgående trend som anger sämre livskvalitet. Klicka på bilden för att se detaljer.


SUS för uppföljning av samverkan

Förbundet använder det nationella uppföljningssystemet SUS för att kunna följa hur det går för olika insatser.

Ur SUS är det t.ex. möjligt att få fram olika försörjningar vid start och avslut samt vad deltagaren går vidare mot i nästa steg.

Länk: Till SUS


Indikatorer för FINSAM

Ur ett gemensamt samarbete mellan flera olika f√∂rbund, nationella n√§tverket f√∂r samordningsf√∂rbunden (NNS), Socialstyrelsen, √Ėrebro Universitet med flera andra akt√∂rer, s√• finns nu ett instrument framtaget med indikatorer f√∂r FINSAM. Instrumentet best√•r utav enk√§tfr√•gor som riktar sig till flera olika niv√•er i organisationen och svarar p√• fr√•gan, Hur m√§rker vi att det blir b√§ttre?

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är i startgroparna att använda verktyget och första mätningen sker under hösten 2017.

Läsa mer om verktyget på NNS hemsidan nedan.

Länk: NNS hemsida, med info om indikatorer


Postadress
Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Nina Isoaho, ekonom, 0520-49 77 96
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright SOFTLEG.se 2013-2018
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign